งานอาคารสูง

 

การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือหัวใจสำคัญในการบริหารอาคารอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ทีมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่วุ่นวาย เช่น ช่วงเช้า พักกลางวัน หรือช่วงเย็น ไปจนถึงเมื่อมีการจัดงานต่างๆภายในอาคาร การติดต่อสื่อสารที่ดี เป็นระบบ ระหว่างทีมงานต่างๆ จะช่วยในการบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดาย ผ่านไปได้ด้วยดี

วิทยุสื่อสาร iPOC พร้อมด้วยแอพพลิเคชั่น TouchEnTalk สามารถเข้ามาช่วยให้การบริหารอาคารเกิดความลื่นไหล กำจัดช่องโหว่ของการสื่อสารแบบทั่วไป ทำให้งานบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

 

 

 

สื่อสารได้ทั่วอาคาร

สื่อสารได้จากทุกที่ทั่วอาคาร ไม่ว่าจะสูงกี่ชั้น หรือชั้นใต้ดินลึกเพียงใด สัญญาณยังชัดเจนในทุกมุมของอาคาร ตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าไปจนถึงชั้นใต้ดิน ตราบใดที่มีสัญญาณโทรศัพท์เข้าถึง

 

 

ไม่มีสัญญาณรบกวน

หมดปัญหาสัญญาณรบกวนในวิทยุสื่อสารเครื่องแดง หรือปัญหาคลื่นความถี่ซ้อนกับอาคารแห่งอื่นๆ สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีความปลอดภัยสูง ไม่ถูกแทรกแซงหรือดักฟัง

 

 

แบ่งกลุ่มการติดต่อสื่อสาร

สามารถแยกกลุ่มการสื่อสารระหว่างทีมงาน หรือพื้นที่ต่างๆภายในอาคารได้ ไม่ต้องรบกวนกัน และสามารถกำหนดสิทธิ์แต่ละผู้ใช้งานให้มองเห็นและเข้าถึงแต่ละกลุ่มได้อย่างง่ายดาย

 

 

ติดต่อกับวิทยุเครื่องแดงได้

ไม่ต้องเปลี่ยนวิทยุใหม่ยกชุด เมื่อติดตั้งเกตเวย์ สามารถเชื่อมต่อกับวิทยุเครื่องแดงที่ใช้อยู่เดิมได้ และสามารถแบ่งกลุ่มการสื่อสารร่วมกันระหว่างเครื่องเดิมและใหม่ได้อย่างง่ายดาย