ระบบ iPOC System

iPOC System เป็นระบบที่พัฒนามาเพื่อใช้งานกับวิทยุสื่อสาร iPOC ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มขีดจำกัดในการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้งาน และบริหารเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย พัฒนาไปอีกขั้นจากการสื่อสารด้วยวิทยุแบบดั้งเดิม ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น ระยะทาง การสนทนาซ้อน สัญญาณแทรก

iPOC System เข้ามาเพิ่มความสามารถให้กับการสื่อสารของ iPOC ทั้งในเรื่องการแบ่งผู้ใช้งานเป็นกลุ่มสนทนาย่อย โดยมีประเภทกลุ่มให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน สามารถบริหารได้จากโปรแกรมศูนย์กลาง ระบุพิกัดตำแหน่งบนแผนที่ หรือระบบศูนย์สั่งการ ซึ่งสามารถเฝ้าฟังการสนทนาของทุกกลุ่มได้อย่างง่ายดาย โดยแทบไร้ดีเลย์ สูงสุดเพียง 0.5 วินาทีแม้ในช่วงพีค

 
 
 
สนใจติดต่อ 089-145-4782 092-634-0643 ID line : @pattarawit.net