วิทยุสื่อสารสำหรับองค์กร

การสื่อสารมีความสำคัญในทุกองค์กร การสื่อสารที่รวดเร็วจะให้องค์นั้นมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นบริษัท ภัทรวิชญ์ เทคโนโลยี จำกัด จึงมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมปฎิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยวิทยุสื่อสาร 4 G ยี่ห้อ IPOC