งานโรงงานอุตสาหกรรม

 

การดำเนินงานในโรงงานอันแสนวุ่นวายให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น การสื่อสารและประสานงานกันของแต่ละส่วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากการสื่อสารสะดุด อาจส่งผลให้เกิดความติดขัดในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงการสื่อสารไปยังภายนอกโรงงานเพื่อประสานงาน หรือการติดตามความเคลื่อนไหวภายในโรงงานจากพื้นที่อื่น เช่นจากสำนักงานที่อาจอยู่ไกลกัน จะช่วยสร้างประสิทธิภาพให้กับงานได้

วิทยุสื่อสาร iPOC พร้อมด้วยแอพพลิเคชั่น TouchEnTalk ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถโฟกัสกับงานหลักของตนเอง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องวิธีการสื่อสาร หรือประสานงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทุกส่วนได้

 

 

แบ่งกลุ่มการติดต่อสื่อสาร

พัฒนาไปอีกขั้นจากวิทยุสื่อสารแบบดั้งเดิม สามารถแบ่งกลุ่มการสนทนาของผู้ใช้งานตามกลุ่มงาน หรือพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย และสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละคนได้

 

ระบบแสดงตำแหน่งพิกัด

สามารถติดตามตำแหน่งวิทยุสื่อสาร โดยแสดงพิกัดบนแผนที่ในโปรแกรมศูนย์กลาง ทำให้ทราบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ภายใน หรือภายนอกโรงงาน

 

สื่อสารได้ไม่จำกัดระยะทาง

ก้าวข้ามขีดจำกัดของวิทยุสื่อสารแบบดั้งเดิม สื่อสารได้ไม่จำกัดระยะทาง สนทนาประสานงานข้ามสถานที่ระหว่างโรงงาน หรือฟังความเคลื่อนไหวจากสำนักงานหรือสถานที่ห่างไกลได้

 

ใช้ร่วมกับวิทยุดั้งเดิมได้

ไม่ต้องเปลี่ยนวิทยุใหม่ยกชุด เมื่อติดตั้งเกตเวย์ สามารถเชื่อมต่อกับวิทยุเครื่องแดงที่ใช้อยู่เดิมได้ และสามารถแบ่งกลุ่มการสื่อสารร่วมกันระหว่างเครื่องเดิมและใหม่ได้อย่างง่ายดาย