งานอีเว้นท์


สำหรับอีเว้นท์ ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที และการสื่อสารต้องครอบคลุม ชัดเจน ในขณะปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด รวมถึงการติดตามตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ขณะอยู่บนท้องถนน ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเตรียมการและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย

วิทยุสื่อสาร iPOC พร้อมด้วยแอพพลิเคชั่น TouchEnTalk ทำให้การติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทาง และสามารถติดตามตัวเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานได้

 


แบ่งกลุ่มการติดต่อสื่อสาร

พัฒนาไปอีกขั้นจากวิทยุสื่อสารแบบดั้งเดิม สามารถแบ่งกลุ่มการสนทนาของผู้ใช้งานตามกลุ่มงาน หรือพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย และสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละคนได้

 

ระบบแสดงตำแหน่งพิกัด

สามารถติดตามตำแหน่งวิทยุสื่อสาร โดยแสดงพิกัดบนแผนที่ในโปรแกรมศูนย์กลาง ทำให้ทราบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ภายใน หรือภายนอกโรงงาน

 

สื่อสารได้ไม่จำกัดระยะทาง

ก้าวข้ามขีดจำกัดของวิทยุสื่อสารแบบดั้งเดิม สื่อสารได้ไม่จำกัดระยะทาง สนทนาประสานงานข้ามสถานที่ระหว่างโรงงาน หรือฟังความเคลื่อนไหวจากสำนักงานหรือสถานที่ห่างไกลได้

 

ใช้ร่วมกับวิทยุดั้งเดิมได้

ไม่ต้องเปลี่ยนวิทยุใหม่ยกชุด เมื่อติดตั้งเกตเวย์ สามารถเชื่อมต่อกับวิทยุเครื่องแดงที่ใช้อยู่เดิมได้ และสามารถแบ่งกลุ่มการสื่อสารร่วมกันระหว่างเครื่องเดิมและใหม่ได้อย่างง่ายดา